НовиниПринтирай

Обява за обществено обсъждане на изготвен проект на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Сапарева баня

ОБЯВА


      На основание чл.22,ал.1,ал.2 и ал.3  от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет при Община Сапарева баня, Ви кани  на 09.07.2014г. /сряда/ от 17:00 часа  в залата на общински съвет - етаж 3 на  публично обсъждане на изготвен проект на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Сапарева баня с която ще бъдат регламентирани  условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното събиране на отпадъци, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битовите и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията  на общината.

      В обсъждането могат да участват всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации.

 

 

Общински съвет при община Сапарева баня