НовиниПринтирай

СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ „ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ”

На 25 март 2014 г. стартира национален конкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Кампанията е насочена към младежи на възраст от 17 до 21 години и има за цел да повиши интереса към новите оперативни програми в страната и да запознае младежите с основните правила и процедури в процеса на подготовка на проект, финансиран с европейски средства.

 

В конкурса може да вземе участие всеки ученик, студент или безработен младеж на възраст от 17 до 21 години. Кандидатите трябва да подготвят и подадат проектно предложение за подобряването на качеството на живот в областта, в която живеят. Проектното предложение трябва да е по една от седемте оперативни програми, които ще действат в страната през настоящия програмен период 2014 - 2020 г., и да e съобразено и с целите и приоритетите, предвидени в съответната програма. Един участник може да изпрати само едно проектно предложение.

 

Конкурсът ще се проведе в два кръга - регионален и национален. Кандидатите от област Кюстендил следва да подадат  проектното си предложение в срок до 17:00 часа на 26 май 2014 г. на електронната поща на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил:  oic.kyustendil@eufunds.bg. Въпроси по конкретно проектно предложение ще се приемат от ОИЦ - Кюстендил до 16 май 2014 г., а отговори ще се предоставят писмено чрез портала www.eufunds.bg в срок до 20 май 2014 г. 

 

Наградата за победителя от регионалния кръг е електронен четец, а призьорът на национално ниво ще получи смартфон.

 

Оценката от регионалния кръг на конкурса ще се състои в периода 27 май 2014 г. - 13 юни 2014 г. Класирането от регионалния кръг ще се извърши от комисии по места, които ще оценяват съгласно Оценка за допустимост, както и критерии за техническа и финансова оценка. При получаване на равен брой точки, на предно място се класира проектът, който е получен по-рано.  За дата и час на получаване на проектното предложение се приема времето, когато проектното предложение е постъпило на електронната поща на Областен информационен център - Кюстендил.

 

Награждаването на отличените проекти в регионалния кръг на инициативата ще се състои в периода 16-20 юни 2014 г. Отличените проекти на всички първи места от регионалния кръг на конкурса ще се състезават на национално ниво. Награждаването на победителя в националния кръг ще се проведе на 30 юни 2014 г. в гр. София.

 

Допълнителна информация за регламента на конкурса и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на:  http://eufunds.bg/bg/page/1024/. На този адрес е публикуван и графикът с информационни събития,  които ОИЦ - Кюстендил  ще проведе с цел разясняване на изискванията за участие в конкурса.

 

Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

За контакти с Областен информационен център - Кюстендил:

гр. Кюстендил 2500, ул. "Патриарх Евтимий"№18

електронна поща: oic.kyustendil@eufunds.bg

тел./факс: 00359 78 52 02 12

моб.: 00359 876 172 744; 00359 876 172 766; 00359 876 172 788