НовиниПринтирай

Стартира изпълнението на проект Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила

Община Бобов дол в партньорство с общините Сапарева баня и Рила, стартираха изпълнението на проект „Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила". Проектът се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Приоритетна ос І „Добро управление", Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04.

Продължителността на проекта е 18 месеца. Стойността на проекта е 197 466,20 лв. Основната цел на проекта е подобряване на ефективността на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила, чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури. С реализирането на проекта се цели постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи функции в структурите на трите общински администрации. Осигуряване на организационно развитие на административните структури. Подобряване на икономичността от дейността на общинските администрации на Общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила.
Всички дейности, предвидени в проекта са насочени към устойчиво организационно развитие на общинските администрации. Целевите групи по проекта са общинските администрации на трите общини.

Трайното въздействие върху тях ще се осигури чрез внедряването на:
променени вътрешни методологии, правила и процедури;
разработени инструкции за осъществяване на конкретни функции;
въвеждане на стратегии за организационно развитие;
въвеждане на механизми за оценка на ефикасността е ефективността на административните структури;
разработване на системи за измерване и управление на изпълнението на стратегиите за организационно развитие

На 15.01.2013 год. в ресторант "Волга" гр. Бобов дол се проведе конференция по повод стартирането на проект „Ефективна структура на общинските администрации на общините в Бобов дол, Сапарева баня и Рила". На конференцията присъстваха Кмета на Община Бобов дол - г-н Кирил Станчев, Зам. кмета на Община Бобов дол г-жа Детелина Борисова, Зам. кмета на Община Сапарева баня - г-жа Радка Георгиева, председателя на ОбС Сапарева баня г-н Петър Чучуганов, общинските съветници от Община Бобов дол, както и служители от трите Общински администрации.

Прикачени файлове

Документ (96.00 KB)