НовиниПринтирай

Заповед №РД-00-54 / 09.10.2012

Община Сапарева баня на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-54 / 09.10.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвянето на Проект за Подробен устройствен план - изменение на действащ план за регулация в обхват улица с осови точки 47 - 157 - 152 по плана на гр.Сапарева баня между квартали 29 и 31 по плана на гр.Сапарева баня, третиращ намаляването на ширината на улицата от 10,00 м. на 9,00 м., в отсечката между осови точки 47 - 157 - 152 между квартали 29 и 31 по плана на гр.Сапарева баня с Възложител Община Сапарева баня, представлявана от Кмет - инж.Сашо Иванов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня и подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ.