НовиниПринтирай

Конференция по проект: Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ Христо Ботев

На 30.08.2012 година (четвъртък) от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ет.3, се проведе встъпителна конференция по проект: «Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев", гр.Сапарева баня".

Проектът се финансира по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-03/2010 «Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини. С изпълнението му се цели подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструстура в община Сапарева баня за устойчиво местно развитие и повишаване качеството и средата на живот в общината.


На конференцията бяха представени същността, целите и предвидените дейности по проекта, екипа за управление, графика за изпълнението му, очакваните резултати и полученото безвъзмездно финансиране. На срещата присъстваха ръководството и учители от ОУ «Христо Ботев» гр.Сапарева баня и ПГТА «Алеко Константинов» гр.Сапарева баня, кметовете на населените места, зам.кмета и секретаря на община Сапарева баня. На участниците бяха раздадени изготвените по проекта информационни брошури.