Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Становище на кмета на община Сапарева баня, касаещо проект на заповед на МОСВ за обяваване на защитена зона BG0000636 "Ниска Рила" за опазване на природните местообитания, на дивата флора и фауна

Становището е достъпно в прикачения файл.