Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на инвест. намерение за „Ремонт на производствена сграда с идентификатор № 65365.27.51.1 землище гр.Сапарева баня и закупуване на ново оборудване”, находяща се в ПИ с идент. № 65365.27.51, по Кад. карта на гр.Сап. баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за „Ремонт на производствена сграда с идентификатор № 65365.27.51.1 землище гр.Сапарева баня и закупуване на ново оборудване", находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.27.51, по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „Ками 93" ЕООД .

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 20.11.2018 година.