Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на инвест. намерение за изграждане на строеж: „Комплекс за настаняване на възрастни хора” в УПИ, парцел III- 110 „За обществено обслужване”, кв.86 по рег. план на гр.Сапарева баня, с идент. № 65365.601.442 по Кад. карта на Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на строеж: „Комплекс за настаняване на възрастни хора", находящ се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III- 110 „За обществено обслужване", кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.442 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „Младост естейтс" ЕООД .

 

Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 20.11.2018 година.