Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение за издадените разрешения за строеж :Разрешение за строеж № 3 и Разрешение за строеж № 4 за строеж: „Цех за производство на продукти от месо”

     Съгласно чл.149, ал.6 от Закона за устройство на територията , Община Сапарева баня съобщава за постановено на 01.03.2017 година от Главния архитект на Община Сапарева баня Разрешение за строеж №  3 и Разрешение за строеж № 4 за строеж: „Цех за производство на продукти от месо", Водопроводно отклонение с дължина 564.89 м; Канализационно отклонение с дължина 356.74 м и Локално пречиствателно съоръжение за отпадни води", за който има постановено на 23.01.2017 година от Директора на РИОСВ - Перник, Решение № ПЕ - 1 - ПР от 2017 година за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда и и постановено на 26.01.2017 година Решение № ПЕ - 1 - ПР от 2017 година за поправка на очевидна фактическа грешка, с Възложител „ГРЕВИЛЕЯ" ЕООД.

            Съобщение за издадените разрешения за строеж е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 01.03.2017 година за период от 14 дни.

            Разрешенията за строеж и приложенията към тях се намират в дирекция „БУТОСДЕМППОД". Достъпа до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.