Култура > ЧиталищаПринтирай

Етнографска екпозиция на Клуб на жената "От извора"

Екпозицията е поместена  в новата сграда за експониране на археологическото и етнографското наследство в УПИ, парцел III – за училище, кв.125 по плана на гр. Сапарева баня”, изградена съгласно сключен Договор № 10/313/00272 от 19.12.2013г.,  мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.” . Инициаторите за събирането на етнографската сбирка още преди няколко години, това са жените от клуб на жената „От извора", водени от  ентусиазма на председателя на клуба- госпожа Зафирка Бичакова. 


Етнографската експозиция представя уникалното фолклорно богатство на Сапаревобанския край, съхранил традиции, фолклор, бит, култура.