Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

процедура по избор на съдебни заседатели

Вижте прикачените файлове.

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 30.09.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021г. обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г.; Решение №72 от 26 януари 2021 г.; Решение395 от 28 април 2021 г.; Решение426 от 26 май 2021 г. и Решение547 от 28 юли 2021 г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 29.07.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

 С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г

ПОКАНА за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 24.06.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

 С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.

Покана за редовно заседание на ОБС на 27.05.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/ в малкия салон на Община Сапарева баня.

 И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.05.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

Покана за редовно заседание на ОБС на 25.03.2021 г. от 10:15 часа в малкия салон на Община Сапарева баня

 

 

 

И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.03.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

Общински съвет Сапарева баня продължава процедура по набиране на документи и избор на съдебни заседатели към Районен съд Дупница

На основание: чл.68 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет

 

Покана за свикване на редовно заседание на ОбС на 25.02.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/ в малкия салон на Община Сапарева баня

 С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.01.2020г./ четвъртък/ от 10:15 часа

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на

Процедура по избор на съдебни заседатели към районен съд-Дупница

Тук можете да откриете подробности по откритата и проведена процедура за избор на на съдебни заседатели към районен съд-Дупница,инициирана от  Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, избрана с Решение №212 от Протокол №15/26.11.2020г. на Общински съвет Сапарева  баня.

Покана за свикване на редовно заседание на ОбС-Сапарева баня на 30.12.2020г. от 10:15ч. /сряда/ в малкия салон на Община Сапарева баня

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15

Общински съвет Сапарева баня открива процедура по набиране на документи и избор на съдебни заседатели към районен съд Дупница

На основание : чл. 68 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет

Покана за свикване на редовно заседание на ОбС-Сапарева баня на 26.11.2020г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15

Покана за свикване на извънредно заседание на ОбС Сапарева баня на 23.11.2020г. от 16:00ч. /понеделник/ в малкия салон на Община Сапарева баня

С оглед удължаването на срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.; Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.10.2020г./ четвъртък/ от 10:15 часа

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15

Покана за свикване на тържествена сесия на 08.10.2020г. от 16:00 часа за полагане на клетва от новоизбрания кмет на Кметство с.Овчарци

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 08.10.2020г. от 16:00ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня, във връзка чл.38, ал.5 от ЗМСМА и обявено Решение №139-ми от 27.09.2020г. на ОИК Сапарева баня относно избран кмет на кметство Овчарци

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.09.2020г. от 10:15ч. /сряда /

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.07.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

С оглед удължаването на  срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и с Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. извънредна

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.06.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.06.2020г. от 10:15ч.  /четвъртък / в  заседателната залата на Общинска администрация

 

 

Покана за редовно закрито заседание на ОбС на 28.05.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

С оглед обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидимечна обстановка и необходимостта от защита на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване

Покана за редовно закрито заседание на ОбС на 30.04.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната  /ДВ бр.22 от 13.03.2020г./, Заповед №РД-01-124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и пропоръките на Националния оперативен щаб заседанието ще

Покана за редовно закрито заседание на ОбС на 26.03.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната  /ДВ бр.22 от 13.03.2020г./, Заповед №РД-01-124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и пропоръките на Националния оперативен щаб заседанието ще

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.02.2020г. от 10:15ч. / петък /

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.02.2020г. от 10:15ч.  / петък / в   заседателната зала на Общинска администрация

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.01.2020г. от 10:15ч. / четвъртък /

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.01.2020г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в   заседателната залата на Общинска администрация

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.12.2019г. от 10:15ч. /понеделник/

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.12.2019г. от 10:15ч.  / понеделник / в   заседателната залата на Общинска администрация

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.11.2019г. от 10:15ч. / четвъртък /

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.11.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в   заседателната залата на Общинска администрация

Покана за редовно заседание на ОбС на 19.09.2019г. от 10:15ч. / четвъртък /

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 19.09.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в   залата на ТСУ

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.07.2019г. от 10:15ч. / сряда / в Заседателната зала на Община Сапарева баня

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.07.2019г. от 10:15ч.  / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.06.2019г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.06.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.05.2019г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.05.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.04.2019 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.04.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.03.2019г. /четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.03.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 14.03.2019г. /четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам VI-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 14.03.2019 год. / четвъртък/, от 16.00 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня.  при следния:     

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.02.2019г. /четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.02.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.01.2019г. / четвъртък / от 10:15ч. в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.01.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.11.2018г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.11.2018г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.07.2018г. /вторник / от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.07.2018г. от 10:15ч. / вторник /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.06.2018г. от 10:15ч. / сряда / в заседателната зала на Община Сапарева баня

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.06.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.05.2018г. г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.05.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.04.2018г. от 10:15ч. / сряда / в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.04.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за извънредно заседание на ОбС на 12.04.2018 г./четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на ОбС

 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам ІV-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 12.04.2018 год. /  четвъртък /, от 16.00 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня.  при следния:                                 

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.03.2018 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.03.2018г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на на 28.02.2018г. от 10:15ч. / сряда / в Заседателната зала на Община Сапарева баня

   На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.02.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня  СВИКВАМ:

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.01.2018г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.01.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

                                                    

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.12.2017г. / петък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

        На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.12.2017г. от 10:15ч. / петък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.11.2017г. от 10:15ч. / четвъртък/ в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.11.2017г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за ІV-то извънредно заседание на Общински съвет – Сапарева баня, което ще се проведе на 10.11.2017 год. / петък /

 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам ІV-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 10.11.2017 год. / петък /, от 09.00 часа, в Заседателната зала на Община Сапарева баня  при следния:                                 

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 07.09.2017г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС  на 07.09.2017г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.02.2017 г./вторник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОБС  на   28.02.2017г. от 10:15ч. /вторник/, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.01.2017г. /сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на 25.01.2017г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.12.2016 г. /четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

    На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС  на   29.12.2016г. от 10:15ч. /  четвъртък  /, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня открива процедура по набиране на документи и избор на съдебни заседатели към районен съд Дупница

 Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, избрана с Решение №186 от Протокол №15/31.10.2016г. на Общински съвет Сапарева  баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.09.2016г. от 10,15 ч. в заседателната зала на ОбС

 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на   27.09.2016г., от 10,15 ч. свиквам редовно заседание на Общински съвет- Сапарева баня при следния дневен ред

 

Покана за извънредна сесия на 02.09.2016г. от 09:15 часа

 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сапарева баня свиквам ІІ-ро извънредно заседание на Общински съвет – Сапарева баня, което ще се проведе на 02.09.2016 год. /петък/, от 09.15 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня  при следния:

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.07.2016 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

 

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 23.06.2016г. /четвъртък/ от 10:15 ч. в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 31.05.2016г. /вторник/ от 10:15 ч. в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.04.2016 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на   28.04.2016г. от 10:15ч.

ПОКАНА За заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня, във връзка с предстоящата сесия на 28.04.2016г.

Заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня, във връзка с предстоящата сесия на  28.04.2016г.

Покана за извънредна сесия на 14.04.2016г. от 17:00 часа

                 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС   на  14.04 .2016г., от  17.00 ч.

 

 

Покана за свикване на ОбС за редовно заседание на ОбС на 30.03.2016 г./сряда / от 10.15 часа

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на  30.03.2016г., от 10,15 ч.

Покана за заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня във връзка с предстоящата сесия на 30.03.2016г.

За заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня, във връзка с предстоящата сесия на 30.03.2016г.

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.01.2016 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация на дейността се свиква заседание на ОбС на 28.01.2016г. /четвъртък/ от 10.15 часа

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.12.2015 г./понеделник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на 28.12.2015г., от 10,15 ч.

Покана до постоянните комисии относно провеждане на заседание на 14.12.2015г. от 16:30 часа в заседателната зала на ОбС - Сапарева баня

На основание член 36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

Покана за редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС -гр.Сапарева баня при следния

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

Покана за редовно заседание на ОбС на 11.09.2015г. /петък/ от 10:15 часа

Редовно заседание на ОбС на 11.09.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в залата на х."Луч", с.Паничище при следния

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 30.07.2015 г./четвъртък/ от 10.15 часа

Извънредно заседание на ОбС на 30.07.2015 г./четвъртък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

Покана за редовно заседание на ОбС на 06.07.2015 г./понеделник/ от 10:15 часа

Редовно заседание на ОбС на 06.07.2015 г./понеделник/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.05.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 27.05.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.04.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 29.04.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния дневен ред:

 

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 18.03.2015 г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Редовно заседание на ОбС на 18.03.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния дневен ред:

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 27.02.2015 г./петък/ от 10.15 часа

Извънредно  заседание на ОбС на 27.02.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 11.02.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 11.02.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Покана за свикване на ОбС за редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа

На основание чл.36, ал.2 т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС -гр.Сапарева баня при следния

Проект!