Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

Докладна записка за приемане на нов правилник за организацията и дейността на „Общинско горско предприятие-Сапарева баня

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ САПАРЕВА БАНЯ”:

Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Сапарева баня

Наредбата е  oтменена с Решение №77/18.03.2020г. на Административен съд-Кюстендил.

Правилник за реда и начина на отпускане на еднократна помощ- неактуален

Правилника е достъпен в прикачения файл.

Наредба за управление на общинските пътища на община Сапарева баня

Наредбата е достъпна в прикачения файл.

Наредба за организацията на движението на територията на Община Сапарева баня -Актуална 28.03.2022г

Наредбата и решението можете да видите в прикачен файл.

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Приет с решение №123  от   Протокол №10/ 31.05.2016г., доп. с решение №492 от Протокол №32/26.052022г.