Технически услуги > Протоколи от заседание на експертен съвет по Устройство на териториятаПринтирай

Протокол №4 от 28.06.2022г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №4 от 28.06.2022г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №5 от 30.08.2022г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №5 от 30.08.2022г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №1 от 24.01.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №1 от 24.01.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня