Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

На 19.10.2018г./петък/ от 13:30 часа в община Сапарева баня ще се проведе среща на тема:"Европейско финансиране на неземеделски дейности и стартиране на бизнес"

Областен информационен център -град Кюстендил, кани  всички заинтересовани лица на  информационна среща на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване  по текущите европейски програми.На срещата ще бъдат разяснени условията  за кандидатстване  по трите отворени процедури по подмярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по ПРСР 2014-2020 за производство ,услуги и занаяти. Ще бъде предоставена информация и за актуални възможности за стартиране на бизнес по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност 2014-2020" и Оперативна програма" Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Срещата ще се проведе в залата на общински съвет- етаж 3.

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез