Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Нова детска площадка и кът за отдих ще бъдат изградени в с. Сапарево по проект от ПУДООС

 

     Нова детска площадка за игра и зона за отдих ще бъдат изградени в с. Сапарево по проект от ПУДООС. Финансирането по проекта "Облагородяване и изграждане на зона за отдих и детски кът в с. Сапарево" е спечелено от Община Сапарева баня и кметството в с. Сапарево. Средствата, в размер до 10 000 лв., са от Националната кампания "За чиста и околна среда - 2017", конкурсна тема "Обичам природата - и аз участвам".

     Детският кът и зоната за отдих ще бъдат изградени в парка, намиращ се между улиците "Христо Ботев" и "Тодор Влайков". С изграждането им ще се създадат по-благоприятни условия за отдих и развлечение за жителите и гостите на населеното място. По проекта ще бъдат изградени алеи, пясъчник за игра, ще бъде извършено озеленяване и засаждане на кипариси и цветя. Предвидено е да бъдат монтирани детски съоръжения, беседка, нови пейки и кошове за отпадъци.

     В момента се извършват строително-монтажни работи, като крайният срок за приключване на дейностите по проекта е краят на месец ноември тази година.

 

 

 

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот ЧОС, поземлен имот с идентификатор №65365.57.3, местност «Пистата», град Сапарева баня

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 322 от Протокол №25/28.06.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-349/07.08.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, намиращ се на територията на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Изложба от графики на проф. Панайот Панайотов в ГХГ

     От днес жителите и гостите на Сапарева баня ще могат да разгледат изложбата на известния български художник проф. Панайот Панайотов - Пането. В изложбата художникът представя 15 свои графични творби от цикъла "Метафизични визии".      Картините са изложени в Градската художествена галерия "Васил Крапчански" в Сапарева баня.

 

     Любителите на изобразителното изкуство ще могат да се насладят на великолепното преплитане на метафизични и абстрактни композиции в картините на художника. Изложбата от творби на проф. Панайот Панайотов в Сапарева баня ще продължи до началото на месец септември.

 

 

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез