Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването за въвеждане на временни протовоепидемични мерки в Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г

Със заповедта се предвиждат следните противоепидемични и  ограничителни мерки:

I. Въвеждат се  следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и  центровете за подкрепа за личностно развитие. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 

 

 

Писмо от Конфедерацията на автобусните превозвачи до председателя на УС на НСОРБ за преустановяване на обществения транспорт в страната на 25.11.2020г. във връзка с провеждане на протестни действия

Конфедерацията на автобусните превозвачи ни информира, чрез официално писмо, че на 25 ноември 2020г. в периода от 9:00 до 11:00 ч., в знак на протест, ще бъде преустановен обществения превоз на пътници по редовните автобусни линии от републиканската, областната, междуобластната и общински транспортни схеми.

Можете да се запознаете с писмото на КАП от приложения файл тук.

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез